Black Laptop Beside Audio Mixer Set

Obraz dysku i przywracanie systemu Tworzenie

obrazu dysku Wiadomo już, na czym polega tworzenie kopii zapasowej wszystkich danych w komputerze oraz kopia systemu operacyjnego. Innym sposobem kopiowania systemu wraz z zainstalowanymi aplikacjami jest tworzenie tzw. obrazu dysku. Umożliwiają to specjalne programy, których działanie polega na wykonaniu lustrzanej kopii dysku lub jego partycji (jak już wiesz, partycja to logiczny obszar dysku twardego, traktowany jak oddzielny dysk w komputerze). Zapisany do pliku obraz można nagrać np. na płytę CD (DVD) i w razie potrzeby odtworzyć z niej zawartość dysku lub którąś z jego partycji wraz ze wszystkimi programami, danymi, zainstalowanymi sterownikami urządzeń itp. Jednym z programów umożliwiających wykonanie tego typu obrazów jest Norton Ghost (firmy Symantec), który tworzy obrazy dysków (partycji) z systemem plików Windows (np. FAT32, NTFS), jak i z systemem plików Linuksa (np. Ext2FS). Zapisywanie pliku obrazu dysku (partycji) musi się odbywać na innym dysku (partycji) niż ten, którego obraz jest tworzony. Program uruchamia się z linii poleceń podając nazwę pliku uruchomieniowego – ghostpe lub ghost w zależności od wersji programu.