Woman Using Vr Goggles Outdoors

Panel sterowania

Panel sterowania w Windows czy Panel kontrolny lub Centrum sterowania w systemie Linux to bardzo ważne elementy systemu operacyjnego. Za ich pomocą dokonujemy wielu ustawień mających wpływ na zachowanie się systemu, programów i sprzętu komputerowego. Tradycyjnie uruchamia się go  z menu Start\Ustawienia\Panel sterowania (podobnie odbywa się to w Linu- ksie). Poniżej wymieniamy najważniejsze ustawienia Panelu sterowania: określenie daty i godziny w komputerze; wybór języka, waluty, sposobu wyświetlania daty itp. ustawienia dla danego kraju; definiowanie polskich znaków na klawiaturze, jak ą, ę itp.; wyznaczenie parametrów modemu; zarządzanie energią w komputerze, np. wyłączanie monitora po 15 minutach bezczynności; dodawanie i usuwanie sprzętu i oprogramowania; konfigurowanie składników sieci komputerowej; odczytywanie informacji o urządzeniach multimedialnych; zarządzanie kontami użytkowników.