a couple of women sitting on top of a wooden floor

Prawo autorskie

Prawo autorskie to przepis prawny dotyczący związanych z danym dziełem (utworem) ograniczeń, z jakimi muszą się liczyć jego użytkownicy. Prawo autorskie obejmuje także programy komputerowe. W celu ochrony praw autorskich stosowane są ograniczenia dotyczące kopiowania i rozpowszechniania programów komputerowych. Ich nieprzestrzeganie określa się jako piractwo komputerowe.
Warto wiedzieć Brak adnotacji o prawach autorskich w publikacjach elektronicznych dostępnych na rynku nie jest równoznaczny z przyzwoleniem na wykorzystywanie zawartych w nich treści i materiałów przez innych użytkowników i ich kopiowanie czy firmowanie jako własnych. Z piractwem komputerowym można się spotkać m.in. w Internecie, na giełdach komputerowych, a nawet w sieci sprzedaży u nierzetelnych handlowców. Należy pamiętać, że piractwo naraża na straty finansowe zarówno autorów i producentów oprogramowania, jak i jego nabywców, którzy kupując nielegalną kopię, łamią prawo. Warto wiedzieć Niezgodne z prawem jest również wykorzystywanie we własnych publikacjach (w tym elektronicznych, np. na płytach CD i DVD) materiałów opracowanych przez inne osoby lub podmioty bez ich zgody (np. nie można skanować zdjęć z czyjejś publikacji umieszczać ich na własnej witrynie WWW.)