person holding black phone

Ewolucja standardu CD

Napęd CD-ROM jest integralnym i bardzo istotnym elementem dzisiejszych komputerów. Już prawie w ogóle nie spotyka się oprogramowania dostarczanego na dyskietkach. Biorąc bowiem pod uwagę rozmiary gier — a także aplikacji biurowych — ich wydawcy musieliby produkować setki dyskietek. Jedna z wczesnych wersji pakietu Microsoft Office for Macintosh obejmowała 36 dyskietek i jeśli podczas odczytywania 35 dyskietki nastąpił błąd, cały proces należało zacząc od nowa. Dyski CD są pod tym względem o wiele wygodniejsze. Do niedawna dysk CD był nośnikiem tylko do odczytu ROM (Read-Only Memory). Mając do dyspozycji nagrywarkę CD – do końca roku 1998 były to bardzo drogie urządzenia – można było nagrać własny dysk, lecz jednorazowo. Sytuację tę odmieniła nowa technologia wielokrotnego zapisu dysków CD czyli CD-RW.