Woman Using Vr Goggles Outdoors

Wysyłanie SMS-ów z telefonu komórkowego na konto e-mail

Korzystając z technologii SMS, możesz także wysyłać wiadomości poczty elektronicznej z telefonu komórkowego na adres e-mail odbiorcy. Wystarczy w edytorze SMS telefonu komórkowego wpisać wiadomość. Format zapisu jest zróżnicowany w zależności od sieci telefonicznej, z której wiadomość będzie wysyłana. Po utworzeniu wiadomość należy przesłać pod odpowiedni numer – u każdego operatora telefonii komórkowej inny. Format wiadomości i numery pośredniczące w przesyłaniu SMS-ów przedstawia tabela 9.2. W przypadku sieci Idea dodatkowo należy wcześniej aktywować usługę, wysyłając SMS o treści INTERNET na numer 102 (korzystając z centrum wiadomości Idei). Tabela 9.2. Format i numery przesyłania wiadomości SMS na konto e-mail Sieć Format wiadomości Wyślij na numer Era nazwakonta@nazwaserwera#Temat#Treść wiadomości +48602969696 Plus <nazwakonta@nazwaserwera> Treść wiadomości 119999 Idea nazwakonta@nazwaserwera Treść wiadomości 102 Adresat wiadomości, po jej odebraniu z konta, oprócz treści będzie mógł odczytać także numer telefonu, z którego wiadomość została wysłana (np. na rysunku 9.13. pokazano wiadomość e-mail odebraną z telefonu w sieci Era).