Telefonia internetowa

Nowoczesne technologie sieciowe pozwalają wykorzystać komputer tak, aby spełniał funkcję klasycznego telefonu, telefaksu czy automatycznej sekretarki. Wykorzystanie komputera do takich celów jest nazywane popularnie telefonią internetową (VoIP – Voice over Internet Protocol). Warto wiedzieć Telefonia internetowa to technologia sieciowa umożliwiająca przesyłanie słów przez Internet, polegająca na zamianie analogowego sygnału mowy na postać cyfrową i dzieląca taki sygnał na odpowiednie pakiety, które następnie można przesyłać w sieci komputerowej z wykorzystaniem pakietów protokołu TCP/IP. Aby komputer mógł odgrywać rolę telefonu internetowego, musi zostać wyposażony w mikrofon, głośniki lub słuchawki. Konieczny jest także dostęp do Internetu. Połączenie w ramach telefonii komputerowej może odbywać się w różny sposób. Może to być połączenie pomiędzy komputerami (telefonia PC-To-PC), połączenie nawiązywane przez komputer z dowolnym numerem telefonu (telefonia PC-To-Phone) oraz połączenie pomiędzy dwoma telefonami, ale z wykorzystaniem sieci komputerowej (telefonia Phone- -To-Phone). Poniżej przybliżymy każdy z tych sposobów.