a couple of women sitting on top of a wooden floor

Telefonia internetowa

Nowoczesne technologie sieciowe pozwalają wykorzystać komputer tak, aby spełniał funkcję klasycznego telefonu, telefaksu czy automatycznej sekretarki. Wykorzystanie komputera do takich celów jest nazywane popularnie telefonią internetową (VoIP – Voice over Internet Protocol). Warto wiedzieć Telefonia internetowa to technologia sieciowa umożliwiająca przesyłanie słów przez Internet, polegająca na zamianie analogowego sygnału mowy na postać cyfrową i dzieląca taki sygnał na odpowiednie pakiety, które następnie można przesyłać w sieci komputerowej z wykorzystaniem pakietów protokołu TCP/IP. Aby komputer mógł odgrywać rolę telefonu internetowego, musi zostać wyposażony w mikrofon, głośniki lub słuchawki. Konieczny jest także dostęp do Internetu. Połączenie w ramach telefonii komputerowej może odbywać się w różny sposób. Może to być połączenie pomiędzy komputerami (telefonia PC-To-PC), połączenie nawiązywane przez komputer z dowolnym numerem telefonu (telefonia PC-To-Phone) oraz połączenie pomiędzy dwoma telefonami, ale z wykorzystaniem sieci komputerowej (telefonia Phone- -To-Phone). Poniżej przybliżymy każdy z tych sposobów.