Man in White Dress Shirt Sitting on Black Rolling Chair While Facing Black Computer Set and Smiling

Wysyłanie i pobieranie plików

Gdy połączysz się z serwerem, w oknie przeglądarki zobaczysz listę udostępnionych ci folderów i plików. Folder możesz otworzyć klikając myszką na jego ikonie, w zależności od typu przeglądarki jeden lub dwa razy. Z kolei aby pobrać dany plik z serwera, wystarczy przeciągnąć go z okna przeglądarki do folderu na dysku twojego komputera wykorzystując metodę „ciągnij i upuść”. W podobny sposób możesz postąpić, jeśli chcesz wysłać plik ze swojego komputera do folderu na serwerze FTP (musisz jednak mieć prawo zapisu na koncie, na którym się zalogowałeś). Jeśli przeglądarka nie wykorzystuje metody „ciągnij i upuść”, aby pobrać plik, możesz kliknąć jego ikonę prawym przyciskiem myszki i z menu podręcznego przeglądarki wybrać opcję kopiowania. Z kolei aby przesłać plik na konto, możesz użyć opcji kopiowania i wklejania. Inna możliwość korzystania z usługi FTP to stosowanie specjalizowanego programu klienta FTP. Istnieje wiele tego typu programów, a większość z nich jest dostępna na zasadzie licencji freeware lub Shareware. Wpisując w nim adres danego serwera, nazwę konta i jego hasło można w bardzo prosty sposób korzystać z usługi FTP.