a couple of women sitting on top of a wooden floor

Wyszukiwanie plików i folderów

Zdarza się, że zapominamy nazwę ważnego pliku albo miejsca, w któiym jest przechowywany. Wtedy bardzo przydatną funkcją systemu operacyjnego jest możliwość odszukania plików lub folderów. Aby znaleźć plik, grupę plików lub folder na dyskach komputera, należy wybrać w systemie opcję wyszukiwania, np. w Windows Znajdź lub Wyszukaj z menu Start (podobnie jest w systemie Linux), lub nacisnąć klawisz funkcyjny <F3>. Następnie trzeba wpisać nazwę szukanego pliku lub folderu oraz wskazać miejsce, w którym system ma przeprowadzić poszukiwania. W przypadku zapamiętania tylko części informacji o pliku, np. jego początkowych liter lub rozszerzenia, można stosować tzw. maskę, czyli uogólnioną nazwę szukanych plików. Najczęściej używanym symbolem maski jest gwiazdka (*). Oto kilka przykładów stosowania masek: li*.txt – wszystkie pliki mające w nazwie dwa początkowe znaki li i dowolne znaki pozostałe oraz rozszerzenie txt, np. list do ani z wakacji.txt; *jacka.txt – wszystkie pliki mające w nazwie pięć ostatnich znaków jacka i dowolne znaki pozostałe oraz rozszerzenie txt, np. pozdrowienia od jac- ka.txt; *ani*.* – wszystkie pliki mające w środku nazwy znaki ani, dowolne znaki na początku i na końcu nazwy oraz dowolne rozszerzenie, np. pozdrowienia dla ani od jacka.jpg;